Za nami luty

Tegoroczny luty był w parafii spokojny, jeśli chodzi o nasze parafialne wydarzenia. Odbyło się jedno posiedzenie Rady parafialnej, które zajęło się przede wszystkim weryfikacją i zatwierdzeniem list wyborczych.

Odbywały się stałe spotkania: godziny biblijne i spotkania młodzieżowe. Ze względu na to, że w pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się tradycyjnie u nas Światowy Dzień Modlitwy, na 3 marca przeniesiono wspólne spotkanie Koła Pań i zainteresowanych tematami realizowanymi podczas tych spotkań.

Podczas tygodniowych nabożeństw pasyjnych, które odbywają się u nas w środy, gościliśmy w lutym (a dokładnie 21 lutego) ks. dr Zbigniewa Obracaja:

A 28 lutego nabożeństwo prowadziła u nas diakon Dorota Obracaj: