Szkółka niedzielna

Szkółki Niedzielne:

W parafii mamy 41 dzieci. Organizowana jest Szkółka Niedzielna dla dzieci, która odbywają się w czasie nabożeństwa niedzielnego. Bierze w nich udział ok 30 dzieci. Szkółki Niedzielne prowadzone są przez panie, które ukończyły szkolenie dla nauczycieli Szkółek Niedzielnych.

Oprócz szkółek niedzielnych organizowane są różne spotkania, obozy, ewangelizacje i rekolekcje dla dzieci. Dzieci biorą czynny udział w przygotowywaniu nabożeństw rodzinnych, świątecznych oraz imprez o charakterze parafialnym.


Lekcje religii:

Dzieci uczęszczają na lekcje religii w szkolnych punktach katechetycznych. Oprócz szkół mamy także jeden punkt katechetyczny w parafii.