Plan stałych spotkań

Wtorek10:00-16:00
(lub telefonicznie)

Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
Środa17:00Nabożeństwa tygodniowe
(pasyjne lub adwentowe)
Piątek 18:00 (drugi piątek)
Godzina biblijna z filmem
Piątek18:00 (czwarty piątek)Spotkanie wieczorne z pieśnią
(wieczorne chwalenie Boga pieśnią
– Bogu na chwałę)

Sobota
15:00
Próba zespołu
Sobota czas zimowy : 16:00

czas letni : 17:00
Spotkanie młodzieżowe
Niedzielapo nabożeństwie

(trzecia niedziela)
Koło pań