Plan stałych spotkań

Wtorek10:00-16:00
(lub telefonicznie)

Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
Środa17:00Nabożeństwa tygodniowe
(pasyjne lub adwentowe)
Piątek 18:00 (drugi i czwarty piątek)
Godzina biblijna z filmem
Piątek18:00 (pierwszy, trzeci i ewentualny piąty piątek)Spotkanie wieczorne z BIBILIĄ

Niedziela
Po nabożeństwie
Próba zespołu
Sobota czas zimowy : 16:00

czas letni : 17:00
Spotkanie młodzieżowe
Niedzielapo nabożeństwie

(trzecia niedziela)
Koło pań