Nabożeństwa

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa do Istebnej!

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 9:00. Część istotnych nabożeństw świątecznych odbywać się będzie o godzinie 10:00.

W tygodniu (adwent i pasja) w środy o 17:00.

Dokładny plan nabożeństw na styczeń:

DataWydarzenieGodzinaUwagi
01.01Nowy Rok
9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
3.012 Niedziela po Narodzeniu Pańskim9:00
11:00
Ze Spowiedzią i Komunią Św.
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
6.01Święto Epifanii9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
Drugie nabożeństwo przeznaczone jako wigilijka zespołu.
10.011 Niedziela po Epifanii9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
17.012 Niedziela po Epifanii9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
24.013 Niedziela po Epifanii9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
31.01Ostatnia Niedziela po Epifanii9:00
11:00
Maksymalnie 12 osób na nabożeństwie.
Na wszystkich styczniowych nabożeństwach istnieje możliwość przystąpienia do Stołu Pańskiego po uprzednim zgłoszeniu.