Wydarzyło się w styczniu – kalendarium

1 styczeń – nabożeństwo na rozpoczęcie roku – kazanie w oparciu o hasło roku 2024 wygłosił proboszcz.

6 styczeń – w święto Epifanii odbyło się kolędowanie. Wpierw w ramach nabożeństwa występowały: gościnnie chór Razem oraz miejscowy zespół CDN. Nie zabrakło Bożego Słowa, w trzech krótkich rozmyślaniach oraz wspólnego śpiewu kolęd wszystkich uczestników nabożeństwa. Po zakończeniu świątecznego nabożeństwa, chętni mogli kontynuować kolędowanie w sali parafialnej, przy słodkościach, gorących napojach.

Chór Razem podczas występu
Wspólne kolędowanie w sali parafialnej

14 stycznia – obyło się nabożeństwo rodzinne, jak zazwyczaj prowadzone od strony muzycznej przez muzyków i śpiewaków z parafialnego zespołu CDN.

21 stycznia – pierwsze w nowym roku Koło Pań. Obok stałych punktów programu: rozmów, śpiewu, składania życzeń solenizantkom oraz dogadzaniem sobie pysznymi ciastami, można było wysłuchać prelekcji z prezentacją poświęconą tematyce nadziei, a więc przewodniej obowiązującej w trwającym roku w naszym Kościele.

28 styczeń – po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne – podsumowano na nim rok 2023 i przyjęto plany działań na rok obecny.

Sprawozdanie Proboszcza i Rady Parafialnej
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone wnioskiem o absolutorium dla Rady i Proboszcza za rok 2024 przedstawiła przewodnicząca Komisji – p. Sylwia Śliwka
Końcowa część Zgromadzenia – odczytanie i zawiedzenie protokółu z przeprowadzonego Zgromadzenia.