Ogłoszenia parafialne 21.04.2024 r.

21.04.2024 – 3 niedziela po Wielkanocy – Jubilate

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

  1. Dziś po nabożeństwo spotkanie Koła Pań połączone z spotkanie parafialnym. Serdecznie zapraszam.
  2. W piątek 26 kwietnia spotkanie biblijne o godz. 1700. Omawiać będziemy podczas tego spotkania ostatni rozdział z księgi Hioba.
  3. W sobotę 27 kwietnia nauki konfirmacyjne o godz. 1400, a o godzinie 1500 spotkanie młodzieżowe, na które serdecznie zapraszam.
  4. W niedzielę 28 kwietnia nasze nabożeństwo o godz. 900.
  5. Tradycyjnie w okresie po wielkanocnym proszę o składanie ofiar na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Stosowna lista jest przygotowana w zakrystii. Wpłat można dokonywać także bezpośrednio na konto parafialne. Za każdą wpłatę składam serdeczne podziękowanie.
  6. W terminie 6-8 września chcemy zorganizować wycieczkę parafialną. Mamy dwie opcje Południowe Morawy w cenie 1025 zł oraz Ziemię Kłodzką w cenie 960 zł. Proszę o zastanowienie się i szybką decyzję. Na początku maja mamy podjąć decyzję, czy skorzystamy z którejś z ofert.
  7. Parafia Ewangelicka w Białej jak co roku zaprasza  do Szczyrku do naszego Filiału w Salmopolu  na Rozpoczęcie  Sezonu Motocyklowego Uroczyste nabożeństwo planujemy na 28 kwietnia o godz. 1100 w Filiale w Szczyrku Salmopolu . Jest to jedyne w Polsce takie nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelickim. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na spotkanie przy ognisku.