Ks. Alfred Staniek


Ks. Alfred Staniek

Ks. Alfred Krystian Staniek urodził się 29 lipca 1966 r. w Wodzisławiu Śląskim, jako syn Augustyna Stańka i Szarloty z d. Pilch. Konfirmowany został 11 maja 1980 r. w Wodzisławiu Śląskim przez ks. Marcina Lukasa. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Technikum Samochodowego w Pszczynie.

W latach 1986-1992 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktykę kościelną odbywał m.in. w parafiach ewangelickich w Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu Miechowicach i Tarnowskich Górach. 25 czerwca 1992 r. zdał w Warszawie I egzamin kościelny „pro venia concionandi”.

Ks. Staniek został ordynowany 26 lipca 1992 r. w kościele w Mikołowie przez ówczesnego Biskupa Kościoła ks. Jana Szarka. W tym samym dniu ordynowani byli ks. Alfred Borski, ks. Tomasz Chudecki, ks. Adam Malina i ks. Henryk Reske.

Z dniem ordynacji ks. Staniek został mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji katowickiej. Następnie od 1 maja 1993 r. służył jako wikariusz w parafii w Świętochłowicach, a w latach 1996-1998 był jej proboszczem administratorem. Od września 1998 r. pracował w parafii w Wołczynie, a w latach 2002-2006 był proboszczem w Bytomiu Miechowicach. 23 lipca 2006 r. został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenie w urząd proboszcza nastąpiło 26 sierpnia 2006 r.

Podczas służby w istebniańskiej parafii ks. Alfred Staniek dał się poznać, jako oddany sprawom parafii duszpasterz. Prowadził zespół muzyczny „CDN”, wraz z którym koncertował w wielu parafiach Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego oraz poza granicami kraju. Kontynuował współpracę międzynarodową z parafiami ewangelickimi w Nawsiu w Czechach, Istebne na Słowacji oraz Weigersdorf w Niemczech. Zapoczątkował trwające po dzień dzisiejszy kontakty ze współwyznawcami z Heerde w Holandii. Efektem współpracy były wizyty i rewizyty międzyparafialne, uczestnictwo w uroczystościach kościelnych, wyjazdy młodzieży, dzięki którym nawiązywano nowe znajomości oraz poznawano kulturę i obyczaje tych krajów. Organizował obozy językowe oraz wakacyjne obozy „Eliasz”, na które co roku z wielką niecierpliwością czekały dzieci i młodzież – nie tylko z tutejszej parafii. Prowadził także piątkowe spotkania uwielbiające „Chwalmy Pana” i seanse „Wieczory z filmem”. Spotkania te były okazją do śpiewu przy dźwiękach gitary, ale także długich rozmów, dyskusji czy wymiany poglądów w kwestiach religijnych, etycznych i społecznych.

W swoich działaniach zawsze podkreślał rolę, jaką odgrywali ewangelicy w historii Trójwsi. Upamiętnił pochodzących z Jaworzynki por. Jana Łyska – zwanego „Śląskim Tetmajerem” - żołnierza Legionów Polskich, poległego w 1915 roku na Wołyniu, jak również por. Gustawa Heczko ps. „Skorpion” –„cichociemnego” – żołnierza Polski Podziemnej oraz pochodzącego z Koniakowa, a zamordowanego w Katyniu ppor. Karola Śliwkę poprzez wmurowanie na kościele tablicy pamiątkowej pn. „Synom tej Parafii”. W 2017 roku, w 500. rocznicę Reformacji, doprowadził do powstania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej wystawy pn. „Dziedzictwo religijne i kulturowe Ewangelików Trójwsi Beskidzkiej”. W roku odzyskania Niepodległości stanowił spiritus movens projektu pn. „Walczyli o niepodległość Polski! Wspomnienie Jana Łyska i innych ewangelickich bohaterów”. Był autorem publikacji „Coby Pónbóczek był dycki z nami” poświęconej historii ewangelickiego kościoła w Istebnej, z szczególnym uwzględnieniem okoliczności jego budowy.

Ważnym aspektem służby ks. Alfreda Stańka były również działania na rzecz lokalnej społeczności. Przykładem może być chociażby wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której udało się pomóc wielu potrzebującym, bez względu na wyznanie czy światopogląd. Sprzęt z wypożyczalni znajdował się w wielu domach w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce niosąc pomoc w chorobie i cierpieniu. To właśnie On był jednym ze współtwórców powstałego w 2012 roku „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – inicjatywy, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Trójwsi i wielu starszym osobom umożliwiła aktywność społeczną po przejściu na emeryturę. Ponadto aktywnie włączał się we współorganizację imprez i uroczystości państwowych oraz samorządowych. W ramach obchodów Święta Niepodległości organizował koncerty pieśni patriotycznej, odczyty, uroczyste nabożeństwa, w tym pamiętne nabożeństwo z 2008 roku z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Ks. Alfred Staniek dbał nie tylko o życie duchowe swoich parafian; przedmiotem jego szczególnej troski były sprawy związane z remontami kościoła i domu parafialnego. Do najważniejszych inwestycji należy wymiana dmuchawy ciepłego powietrza w kościele, co bez wątpienia przyczyniło się do poprawy komfortu uczestniczenia w nabożeństwach, zwłaszcza w okresie zimowym, a w budynku parafii zmiana systemu ogrzewania z olejowego na węglowy, wymiany pokrycia dachowego oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Miał wiele planów na przyszłość; starał się o pozyskanie środków unijnych na malowanie wnętrza kościoła, wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację nagłośnienia, by mogło ono odpowiadać współczesnym standardom.

LBKsiądz zmarł nagle 1 listopada 2018 roku w szpitalu w Cieszynie.

ks.A.Staniek

Zobacz

  • Kościół Luterański w Polsce
  • Gmina Istebna
  • Partnerska parafia z Heerde

Subskrybuj nasz kanał
z kazaniami na YouTube

Parafia EA Istebna
Parafia EA Istebna