Historia Parafii w IstebnejJaka jest geneza tej małej ewangelickiej Parafii na Śląsku Cieszyńskim?

"[...]Trzeba powiedzieć, że historia Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Istebnej sięga swymi korzeniami do okresu rozpowszechniania się nauki mnicha augustiańskiego ks. dra Marcina Lutra, który poprzez przybicie na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze dnia 31 października 1517 roku 95 tez, zapoczątkował ruch odnowy Kościoła Chrześcijańskiego zwanego Reformacją. Nauka ks. dra Lutra oparta na gruncie Pisma Świętego wyrażała się w czterech prawdach: sola scriptura - tylko Pismo Św.; solusChristus - tylko Chrystus; sola fide i sola gratia – zbawienie człowiek otrzymuje tylko z łaski Bożej przez wiarę. [...]" Czytaj dalej...


Kościół w Istebnej

Zobacz

  • Kościół Luterański w Polsce
  • Gmina Istebna
  • Partnerska parafia z Heerde

Subskrybuj nasz kanał
z kazaniami na YouTube

Parafia EA Istebna
Parafia EA Istebna